Bereikbaarheid

De school is gelegen in de Eduard de Beukelaerlaan 2 te 2940 Hoevenen.

Kom je met de fiets?

Op onze school is er een ruime fietsenstalling. Je kind kan de fiets veilig wegzetten.

Route2School heeft de verkeersveiligheid op schoolroutes grondig geanalyseerd.
Kijk hieronder om een veilige route van je thuis naar school uit te stippelen.

Kom je met de auto?

Er is een ruime parking ter hoogte van Sporthal Attenhoven.

Via een weggetje ben je zo aan de school.

h

Rode stippellijn= route van parking naar school
Blauwe stippellijn = ingang lager
Gele stippellijn = ingang kleuters

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X