Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang

Voor wie?

Kinderen van de kleuterschool en het lager onderwijs (2,5 tot 12 jaar), die in Stabroek wonen, er naar school gaan of waarvan tenminste 1 van de ouders tewerkgesteld is in Stabroek, kunnen terecht in onze buitenschoolse kinderopvang.

Wanneer?

De kinderen kunnen er terecht voor- en naschools, tijdens schoolvrije dagen en vakantieperioden. Voorschools: vanaf 7 uur tot een kwartier voor aanvang van de lessen. Naschools: vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen, ook op woensdagnamiddag, tot 18u30. Schoolvrije – en vakantiedagen: vanaf 7uur tot 18u30.

Door Wie?

Een team van opgeleide en gemotiveerde begeleid(st)ers staan klaar voor uw kind(eren). Zij schenken aandacht aan hun ontplooiing en creativiteit. De begeleid(st)ers worden in hun taak bijgestaan door de coördinator.

Waar?

De Sloebertjes zijn samen met jeugdcentrum JOS en sporthal Attenhoven gevestigd aan de Kerkstraat 89 te Hoevenen. Deze bevindt zich op ongeveer 100 meter van de school. De kinderen worden door de begeleiding via een autovrij fiets- en voetpad van en naar school gebracht. Er is een ruime parking aanwezig.

Tijdens vakantieperiodes is het mogelijk dat de kinderopvang op 1 locatie van de 2 locaties doorgaat: De Rakkertjes OF De Sloebertjes.

De Sloebertjes

Kerkstraat 89
2940 Hoevenen

Tel: 03 605 45 15

De Rakkertjes

Kleine Molenweg 23
2940 Stabroek

Tel: 03 569 19 29

Opvang Nodig? Inschrijven

Voor u gebruik kan maken van de opvang, dient u uw kind te registeren bij de dienst buitenschoolse kinderopvang, Kerkstraat 37 te Hoevenen, tel. 03/660.14.41

Welke gegevens brengt u mee bij de inschrijving?

 • Adressen, telefoonnummers van het werk, contactpersonen en huisarts

 • Indien van toepassing: bewijs van verhoogde tegemoetkoming om sociaal tarief te bekomen (aan te vragen bij uw ziekenfonds)

U kan uw kind(eren) ook online registreren. Surf naar http://www.activiteiten.stabroek.be

 • Klik in het keuze menu op “Registreren”

 • Vul de nodige velden in = gegevens van het gezinshoofd

 • Klik op “Volgende”

 • Klik op “+ kind”

 • Vul de nodige velden in = gegevens van het kind

 • Klik op “Opslaan”

 • Voeg eventueel nog andere kinderen toe

 • Indien nodig andere afhaal- & contactpersonen toevoegen

 • Voeg de huisarts toe

 • Klik op “Volgende”

 • Kruis beide optie’s aan en klik op “Registreren”

 • Je krijgt via mail meteen uw gebruikersnaam en paswoord

 • Je kan je paswoord aanpassen wanneer je jezelf aanmeldt

Om u te registreren, moet u zich akkoord verklaren met de huishoudelijke reglementen. Opgelet: het registratieformulier en de schriftelijke overeenkomst dient u alsnog ook ingevuld en ondertekend terug bezorgen bij de dienst!

Bij “Mijn gegevens” kan je de gegevens steeds aanpassen.

Reservering tijdens schooldagen

Voor opvang tijdens schooldagen dient vooraf ingeschreven te worden via het online inschrijvingssysteem I-school. Inschrijven voor voorschoolse opvang kan tot de dag ervoor 19 u. Inschrijven voor de naschoolse opvang kan tot de dag zelf 10 u.

Reservering tijdens vakantieopvang en schoolvrije dagen

Voor opvang tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen dient ruim vooraf ingeschreven te worden via het online inschrijvingssysteem. De inschrijvingsdata worden op tijd meegedeeld.

Tarieven

Hier kan u de tarieven raadplegen.

Bij gelijktijdige opvang van 2 of meer kinderen van hetzelfde gezin geldt een gezinskorting van 25%.
In bepaalde omstandigheden is een aangepast tarief mogelijk. Indien van toepassing: vraag een bewijs van verhoogde tegemoetkoming aan uw ziekenfonds.

Meer informatie

Dienst buitenschoolse kinderopvang (BKO), Sociaal Huis, Kerkstraat 37 te Hoevenen, tel. 03/660.14.41, e-mail: buitenschoolseopvang@stabroek.be . Contacteer de dienst voor een afspraak.

Meer info ook op de gemeentelijke website

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X