CLB

CLB

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het Provinciaal CLB – Antwerpen, Markgravelei 86, 2018 Antwerpen, Tel: 03/241.05.00.

De CLB-medewerkers voor onze school zijn mevr. Murielle Cloetens, verpleegkundige – mailadres:  murielle.cloetens@provincieantwerpen.be ; mevr. Anneliese Odegard, maatschappelijk werker – mailadres:  anneliese.odegard@provincieantwerpen.be en mevr. Marie Weyn, psycho pedagogisch werker – mailadres: marie.weyn@provincieantwerpen.be

Het CLB behoort tot het provinciaal net.
Dit centrum helpt uw kind in zijn ontplooiing en ondersteunt de school en de ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren: via gesprekken, via onderzoeken, via contacten met de school, door het geven of opzoeken van informatie, door eventuele verwijzingen naar andere hulpverleners, … .

Het CLB kan gecontacteerd worden voor:
Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp nodig is bij het leren leren, faalangst, motivatie, specifieke leerstoornissen, onderzoek en begeleiding van leerproblemen.
Preventieve gezondheidszorg: vroegtijdig opsporen van lichamelijke afwijkingen, opvolging van groei, gewicht, vaccinaties en besmettelijke ziekten. Bevorderen van een gezonde levensstijl en een gezonde leeromgeving.
Schoolloopbaan begeleiding: leren kiezen, informatie over opleidingen, testonderzoek indien aangewezen, hulp bij studiekeuze of keuzemoeilijkheden.
Sociaal en emotioneel welbevinden: niet naar school willen, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis, spijbelpreventie.

U kan op het CLB ook een beroep doen met de bedoeling de nodige voorwaarden te scheppen opdat uw kind zich goed zou voelen tijdens de lange leertijd.
De ouders kunnen contact opnemen met het CLB of een afspraak maken via de school met het CLB.
Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren.
De ouders kunnen daartoe het nodige formulier aanvragen bij de directeur
Meer informatie over het Provinciaal CLB Antwerpen kan je terugvinden op hun website:  website CLB

Leerlingen­begeleiding

Het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wil dat leerlingen en studenten zich goed voelen op school, zowel mentaal, lichamelijk als emotioneel.
Daarom kunnen jullie, je ouders of je school bij ons terecht met vragen over leren en studeren, je schoolloopbaan, je gezondheid of of over hoe jij je voelt. Via je school of een rechtstreekse afspraak. Openingsuren – dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur (geen middagpauze).

CLB-chat op afspraak – open tot 21.00 uur.
Omdat we vooral dicht bij jou willen staan, kun je ook chatten met ons, van maandag tot donderdag in het  online CLB-bureau! Volledig anoniem chat je dan met een van de vier CLB-medewerkers die dan tussen 17 en 21u voor je klaar zitten. Op woensdag kan dit al vanaf 14u. Wil je toch liever met een CLB-medewerker “in real life” spreken, dan kun je nog steeds tijdens de kantooruren terecht op bij een CLB-medewerker van je school, of op afspraak buiten de kantooruren.

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X