Co-Teaching

Co-teachend werken in GBS De Rekke

Sinds 3 jaar hebben wij ons toegelegd op een nieuwe werkvorm in het onderwijs: co-teaching. Door deze werkvorm toe te passen ontdekten we de vele voordelen die dit met zich meebracht. We openden onze klasdeuren en deelden onze ervaringen, talenten en expertise met elkaar. Zo ontdekten we dat het enorm waardevol is nauw met elkaar samen te werken. Samen kleuters observeren, samen praten over kleuters en hun specifieke noden zorgt ervoor dat we hen beter en individueler kunnen begeleiden. Aangepast aan de leeftijd van de kleuters passen we verschillende vormen van co-teaching toe.

Zo werken wij in  onze 3 eerste kleuterklassen: Elke klas heeft alle hoeken die je in een kleuterklas vindt. Twee maal in de week mogen onze allerkleinsten, met hun eigen juf, in een klaslokaal van een andere 1ste kleuterklas gaan spelen. Zo verkennen zij andere materialen en omgevingen wat aan hun exploratiedrang tegemoet komt.

Zo werken wij in onze 3 tweede kleuterklassen: Elke juf heeft haar eigen klasgroep en –ruimte. De hoeken zijn verdeeld over de 3 lokalen. Bv. In één klas vind je een bewegingshoek, ontdekhoek, knutselhoek,… In een andere klas heb je dan weer een poppenhoek, winkel, computerhoek, …. En in de derde klas is er een lees-en schrijfhoek, boekenhoek, autohoek, puzzelhoek…

We gebruiken een doorschuifsysteem zodat alle kleuters in alle klassen en hoeken op ontdekking kunnen gaan. Door het ruime aanbod van materialen en de grotere ruimte in de hoeken komen alle ontwikkelingsdoelen gerichter aan bod.

Tijdens de namiddag krijgen de kleuters de kans om zelfstandig te kiezen waar ze willen spelen. Dit stimuleert hun sociale ontwikkeling en leren ze elkaar beter kennen.

Zo werken de 3 derde kleuterklassen:

Net zoals in de 2de kleuterklas draagt ook hier de juf de eindverantwoordelijkheid over haar klasgroep en –ruimte. Ook hier zijn de verschillende hoeken verdeeld over de 3 lokalen waardoor we grotere en meer gevarieerde hoeken kunnen aanbieden. Het spelen gebeurt klasoverschrijdend. De kinderen gaan naar de supermarkt in klas A, maar bereiden het eten in de poppenkamer in klas B. Iedere klas beschikt over een lees- en schrijfhoek omdat dit een belangrijke voorwaarde is om de kleuters te stimuleren naar het leren lezen en schrijven.

’s Morgens starten de kleuters in hun eigen klaslokaal bij de eigen juf. Om 10.45u. gaan de deuren van de 3 klassen open. Door middel van een gezamenlijk keuzebord kiezen de kleuters voor een bepaalde hoek. In sommige hoeken spelen de kleuters vrij, in andere hoeken wordt een opdracht voorzien.

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X