Dagindeling Kleuterschool

Dagindeling Kleuterschool

Uurregeling

08:15 uur
De Schoolpoort wordt geopend en de kleuters worden opgevangen.
08:30 uur
Start activiteiten
10:15 uur
Speeltijd
Voor de speeltijd mogen de kinderen hun droge koek, fruit of groentjes opeten en hun drankje opdrinken

12:10 uur
Middagpauze
Bij het tweede belsignaal worden de kleuters die niet blijven ineten opgehaald in de klas. De andere kleuters eten in de klas bij de eigen leerkracht.

13:15 uur
De schoolpoort wordt geopend.
13:30 uur
Einde van de middagpauze
15:05 uur
Speeltijd
15:30 uur
Einde schooldag.
Bij het tweede belsignaal worden de kleuters opgehaald in de klas. Kinderen die niet voor 15:45 uur worden opgehaald gaan naar de buitenschoolse opvang.

Drank op school

Kinderen mogen altijd water drinken.
Tijdens de middag zijn water en thee te verkrijgen.

Blijven eten op school

Uw kind kan ‘s middags op school blijven eten in de refter. Het brengt hiervoor zijn/haar boterhammen mee. Drinken dient men zelf meebrengen of men kan kiezen voor water of thee op school. Onkosten voor ineten: € 0,81 per dag. Elk kind krijgt een beker soep (zowel kleuters als lagere school) van 2 oktober tot en met 27 april. De onkosten voor de soep zijn in de prijs verrekend. Ook als uw kind geen soep gebruikt blijven de onkosten gelijk. Water of thee kan steeds gevraagd worden.

Overgang kleuterschool naar lagere school

In de loop van het tweede semester worden er verschillende activiteiten gepland. Zo leren de kinderen de omgeving en de leerkrachten kennen zodat voor hen de stap minder groot wordt op 1 september. In het kader van deze ‘grote stap’ wordt er ook een informatieavond georganiseerd voor de ouders.

Ditjes en datjes

Geregeld zal uw kleuter zijn schilder-, plak- en knutselwerkjes mee naar huis brengen. Bewaar deze… en maak er even tijd voor.

Voorzie kledingstukken, doosjes, zwemkledij en turnpantoffels van naam of merkteken; dit bespaart je kind veel zoekwerk. Zorg ook voor lussen aan de kledingstukken.

Belangrijke mededelingen, alsook de schoolrekening, worden per mail medegedeeld. Controleer daarom regelmatig de boekentas zodat u tijdig bent geïnformeerd. Geef wijzigingen (adres, telefoonnummer,…) onmiddellijk door aan het secretariaat van de school.

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X