Dagindeling Lagere School

Dagindeling Lagere School

Uurregeling

08:15 uur
De schoolpoort wordt geopend.
08:30 uur
De lessen beginnen.
Zorg ervoor dat uw kind tijdig op school is!

10.15 uur
Speeltijd
De leerlingen mogen hun drankje uitdrinken en eventueel een droge koek of een stuk fruit opeten.

12:10 uur
Middagpauze
13:15 uur
De schoolpoort wordt geopend.
Op zwemdagen begint de school om 13.15 uur.

Alle kinderen die niet blijven ineten komen tegen dit uur naar de school.

13:30 uur
Einde van de middagspeeltijd.
Zorg ervoor dat uw kind tijdig op school is!

14:25 uur
Speeltijd
15:30 uur
Einde schooldag.
Het eerste belsignaal is voor de kinderen het teken om zich klaar te maken om naar de rijen te gaan.

Bij het tweede belsignaal komen de leerlingen naar buiten en gaan in een rij staan.

De leerlingen die afgehaald worden, vormen een rij. Leerlingen die niet afgehaald worden, alsook fietsers, vormen een aparte rij. Alle rijen worden door leerkrachten begeleid.

Sport op school

Elke school wordt gestimuleerd om een zo breed mogelijke waaier van basismogelijkheden aan te bieden in schoolverband aan zoveel mogelijk leerlingen. Belangrijk is hier het engagement en vrijwilligerswerk. Zij zijn immers de drijvende kracht van deze actie. Zonder schoolsportgezinde kinderen en ouders kan deze actie niet slagen.

Zwemmen

Alle klassen zwemmen op vaste momenten. Deze kan u terugvinden in de kalender. De betaling van de zwembeurten gebeurt via de schoolrekening.

Blijven eten op school

Uw kind kan ‘s middags op school blijven eten in de refter. Het brengt hiervoor zijn/haar boterhammen mee. Drinken brengen ze van thuis mee. Water en thee zijn te verkrijgen op school. Er is voor elk kind een tas voorzien. Elk kind krijgt een beker soep (zowel kleuters als lagere school) van 2 oktober tot en met 27 april. De onkosten voor de soep zijn in de prijs verrekend. Ook als uw kind geen soep gebruikt blijven de onkosten gelijk. Water of thee kan steeds gevraagd worden.

Uniform lichamelijke opvoeding

Volgende kledingstukken kunnen op school aangekocht worden:

  • t-shirt met logo

  • voor de turnles is een zwart turnbroekje noodzakelijk.

  • rode of zwart-wit gestreepte badmuts

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X