Eerste Hulp Bij Onderwijs kiezen

20 mei

Een school kiezen voor je kind is een belangrijke beslissing. Vaak zorgt dit voor veel twijfel. Ouders voelen een enorme verantwoordelijkheid drukken op hun schouders.

Wij helpen je graag vooruit met deze ‘EHBO-kit’!

Stap 1: Blijven ademen

De Rekke werkt niet met wachtlijsten of met een maximumcapaciteit. U kan jullie zoon of dochter dus gewoon inschrijven op elk moment tijdens het schooljaar op eender welke leeftijd. Wat een opluchting!

Stap 2: Kleuterschool

In de kleuterschool wisselen de eerste kleuterklassen soms van lokaal om zo hun exploratiedrang te stimuleren en andere materialen en omgevingen te ontdekken.

De tweede kleuterklassen zijn uniek ingedeeld met in elke klas een ander soort hoek (poppenhoek, bewegingshoek, puzzelhoek,…) Via een doorschuifsysteem kunnen alle kleuters in de verschillende klassen op ontdekking gaan. Ze krijgen in de namiddag de kans om zelfstandig te kiezen waar ze willen spelen.

De derde kleuterklassen werken ook klasoverschrijdend waarbij leerlingen van verschillende klassen kunnen samenwerken en samen spelen. Elke derde kleuterklas heeft wel een lees- en schrijfhoek om de kleuters hiervoor te stimuleren met het oog op het 1ste leerjaar.

Stap 3: Overgang naar het 1ste leerjaar

Op De Rekke hebben we een kleuter- en een lagere school. Hierdoor kan jullie kind van de 3de kleuterklas gewoon doorstromen naar het 1ste leerjaar. De overstap van de kleuter- naar de lagere school wordt zorgvuldig voorbereid met kijkmomentjes in het eerste leerjaar.

Stap 4: Lagere school

Iedereen moet zich goed voelen op school. De Rekke zet hier maximaal op in met veel verbindende en reflecterende momenten.

We maken gebruik van de KAGAN-methode waarbij kinderen intensief van en met elkaar leren.

Er is een maandelijkse schoolhappening in de grote aula voor alle leerlingen waar de jarigen gevierd worden, schoolse zaken worden besproken, actualiteit aan bod komt, …

Het SAM-ploegje (leerlingenraad) met leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar bepaalt mee de werking van de school.

Elke nieuwe leerling krijgt een meter of peter toegewezen. Deze persoon zal hen wegwijs maken in de school en staat altijd klaar met raad en daad.

Een grote zon centraal op de speelplaats zorgt dat kinderen die even geen speelvriendje vinden meteen worden opgemerkt en worden opgehaald. Zo voelt niemand zich alleen.

Er is ook een rustige zone op de speelplaats en geregeld wordt een stille wandeling georganiseerd tijdens de middag voor de leerlingen die hier nood aan hebben.

De zorgcoördinatoren en het NOA-team zorgen met een groot hart mee voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Stap 4: Ouder(en)-zorg

Ouders worden zeer nauw betrokken bij de werking van De Rekke. Er is een nieuwsbrief, oudercomité, ouderraad, verkeersquiz voor ouders en regelmatige bevragingen. We communiceren op een transparante en duidelijke manier.

Stap 5: Informatie bij de juiste dokter

Kan je je nieuwsgierigheid niet langer bedwingen? Je vindt werkelijk álle informatie op onze uitgebreide website www.derekke.be. Ook kan je hier leuke foto’s vinden van de verschillende leerjaren.

Ook zijn jullie altijd welkom om de school te bezoeken! Vergeet hiervoor geen afspraak te maken (03 665 35 44).