Info

 

 

Als team willen we samen met de kinderen een gemeenschap vormen waarin met het nodige respect voor elkaar wordt omgegaan. We zetten ons volledig in, om vertrekkende van het welbevinden en de betrokkenheid, te werken aan de verschillende competenties.

Daarbij streven we de ontwikkelingsdoelen en eindtermen na die hetzelfde zijn voor alle onderwijsnetten. We bespreken bij aanvang van het schooljaar de afspraken die als leidraad dienen bij het oplossen van conflicten in de klas en op de speelplaats.

 

   

 

Ons aanbod wordt zo gepland dat alle leergebieden voldoende aan bod komen. We stemmen de inhoud af op de leefwereld van de kinderen met ruimte voor muzische momenten waarin beleving en creativiteit voldoende alle kansen krijgen.

Door veelvuldige confrontaties met de realiteit willen we onderwijs levensecht maken en daarbij stellen we het handelen centraal.

 

   

 

 

 

Verschillende werkvormen, het sfeervol inrichten van de klassen, het regelmatig veranderen van de klasschikking en het didactisch uitzicht helpen hierbij.

 

Ook sport en beweging zijn van essentieel belang.