Verkeerseducatieve route

Een verkeerseducatieve route of VERO is een vaste uitgestippelde route in een schoolomgeving langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. Je kan een VERO te voet of met de fiets afleggen. De voorwaarde is dat kinderen voldoende fietsvaardig zijn om op straat te fietsen. Samen de straat opgaan, houdt een leerproces in over het verkeer, de verkeersborden en -regels, je eigen houding op straat en de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening houden.

Doelstellingen van een verkeerseducatieve route

 • Kinderen kunnen als voetganger en fietser veilig deelnemen aan het verkeer.
 • Kinderen maken al doende kennis met het verkeersreglement.
 • Kinderen kunnen zichzelf beschermen in het verkeer.
 • Kinderen kunnen anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers en houden daarmee rekening.
 • Kinderen zijn vertrouwd met situaties en de basisverkeersborden en -regels op hun weg naar school.

Voordelen van een verkeerseducatieve route

 • Het is een route in de schoolomgeving met begeleidende info voor verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk.
 • Kinderen kunnen hun vaardigheden als voetganger of fietser regelmatig oefenen.
 • Je kan de route geheel of gedeeltelijk afleggen.
 • Je legt de route op eigen tempo af.
 • Je gaat op stap wanneer je wilt: tijdens de schooluren, maar ook erbuiten.
 • Als je ouders kunnen ook zelf met hun kinderen gaan oefenen.

Deze handleiding beschrijft een VERO met de fiets. Het is een leidraad voor leerkrachten, ouders en begeleiders en begeleiders die kinderen in de praktijk vertrouwd willen maken met het dagelijks verkeer. De handleiding bestaat uit:

 • Een inleiding;
 • een kaart met de route;
 • fiches met telkens;
  • een korte situatieschets;
  • informatie bij de situatie, een verkeersbord of -regel;
  • één of meerdere oefeningen die je ter plekke kan doen;
  • foto's bij de route;
 • een fiche met verkeersborden en hun betekenis;
 • een verklarende lijst met verkeerstermen.

Als je de route aflegt in de volgorde zoals beschreven in de tekst, dan volgen de foto's elkaar op.

Veel fietsplezier!

 

Klik hier voor de handleiding