Verloop van een schooldag in de kleuterschool

Uurregeling: 

08.15 uur       De schoolpoort gaat open. 
08.30 uur       De kleuters worden tegen deze tijd naar school gebracht.

                      Een kleuterleidster vangt de kleuters op aan de schoolpoort.  
10.15 uur       Speeltijd: de kleuters mogen hun droge koek of fruit opeten en hun drankje opdrinken. 
12.10 uur       Bij het tweede belsignaal komen de ouders, grootouders of kennissen de kleuters in de klas of refter ophalen.

13.15 uur       De schoolpoort gaat open. 
13.30 uur       Einde van de middagspeeltijd. 
15.05 uur       Speeltijd. 
15.30 uur       Bij het tweede belsignaal worden de kleuters opgehaald in de klas.

                      Kinderen die niet voor 15.45u worden opgehaald gaan naar de buitenschoolse.

 

Weetjes en doetjes

 

Uilenklas 

Visjesklas

Kikkerklas 

Eendjesklas

 

Drank op school

Kinderen mogen altijd water drinken.
Tijdens de middag zijn water en thee te verkrijgen.

 

Blijven eten op school.

Uw kind kan ‘s middags op school blijven eten in de refter. Het brengt hiervoor zijn/haar boterhammen mee. Dranken dient men zelf meebrengen of men kan kiezen voor water of thee op school. Onkosten voor ineten: € 0,80 per dag. Elk kind krijgt een beker soep (zowel kleuters als lagere school) van 2 oktober tot en met 27 april. De onkosten voor de soep zijn in de prijs verrekend. Ook als uw kind geen soep gebruikt blijven de onkosten gelijk. Water of thee kan steeds gevraagd worden.

 

Overgang kleuterschool naar lagere school

In de loop van het tweede semester worden er verschillende activiteiten gepland. Zo leren de kinderen de omgeving en de leerkrachten kennen zodat voor hen de stap minder groot wordt op 1 september.

In het kader van deze ‘grote stap’ wordt er ook een informatieavond georganiseerd voor de ouders. 
De eerste twee weken van een nieuw schooljaar begeleiden de zorgjuffen van de kleuterschool de leerlingen in het eerste leerjaar.

 

Ditjes en datjes

Geregeld zal uw kleuter zijn schilder-, plak- en knutselwerkjes mee naar huis brengen. Bewaar deze... en maak er even tijd voor.  
Voorzie kledingstukken, doosjes, zwemkledij en turnpantoffels van naam of merkteken; dit bespaart je kind veel zoekwerk. Zorg ook voor lussen aan de kledingstukken. 
Belangrijke mededelingen, alsook de schoolrekening, worden per mail medegedeeld. Controleer daarom regelmatig de boekentas zodat u tijdig bent geïnformeerd. Geef wijzigingen (adres, telefoonnummer,…) onmiddellijk door aan het secretariaat van de school.