Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 & schooljaar 2020-201

Iedereen, zowel voor het kleuteronderwijs als de lagere school kan reeds inschrijven voor het huidige en het komende schooljaar.

Inschrijvingsbeleid


Volg ons ook op Facebook

Facebook


Kijkmoment - woensdag 05/02

Meer informatie


Kijkmoment - zaterdag 15/02

Meer informatie


Vrijdag 31/01 - facultatieve verlofdag

Vergeet niet om tijdig de buitenschoolse opvang te reserveren.Verloop van een schooldag in de lagere school

Uurregeling:

 

08:15 uur 

De schoolpoort wordt geopend. 

08.30 uur 

De lessen beginnen. Zorg ervoor dat uw kind tijdig op school is! 

10.15 uur 

Speeltijd: de leerlingen mogen hun drankje uitdrinken en eventueel een droge koek of een stuk fruit opeten.

12:10 uur 

Het eerste belsignaal is voor de kinderen het teken om zich klaar te maken om naar de rijen te gaan.
Bij het tweede belsignaal komen de leerlingen naar buiten en gaan in een rij staan. De leerlingen die afgehaald worden, vormen een rij. Leerlingen die niet afgehaald worden, alsook fietsers, vormen een aparte rij. Alle rijen worden door leerkrachten begeleid. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande verwittiging aan de directie, uw kind uit een rij te “plukken”. 

13.15 uur

De schoolpoort wordt geopend. 
Op zwemdagen begint de school om 13.15 uur. 
Alle kinderen die niet blijven ineten komen tegen dit uur naar de school. 

13.30 uur 

Einde van de middagspeeltijd. 

14.25 uur  

Speeltijd.

15:30 uur

Het eerste belsignaal is voor de kinderen het teken om zich klaar te maken om naar de rijen te gaan. Bij het tweede belsignaal komen de leerlingen naar buiten en gaan in een rij staan. De leerlingen die afgehaald worden, vormen een rij. Leerlingen die niet afgehaald worden, alsook fietsers, vormen een aparte rij. Alle rijen worden door leerkrachten begeleid.

 

Sport op school

 

Elke school wordt gestimuleerd om een zo breed mogelijke waaier van basismogelijkheden aan te bieden in schoolverband aan zoveel mogelijk leerlingen. Belangrijk is hier het engagement en vrijwilligerswerk. Zij zijn immers de drijvende kracht van deze actie. Zonder schoolsportgezinde kinderen en ouders kan deze actie niet slagen. Daarom rekenen we steeds op de ouders die dan o.a. voor het vervoer kunnen instaan.

 

Zwemmen

 

De leerlingen gaan tweewekelijks zwemmen. Hiervoor ontvangt u een schoolrekening.

 

Blijven eten op school

 

Uw kind kan ‘s middags op school blijven eten in de refter. Het brengt hiervoor zijn/haar boterhammen mee. Dranken brengen ze van thuis mee. Water en thee zijn te verkrijgen op school. Er is voor elk kind een tas voorzien.Elk kind krijgt een beker soep (zowel kleuters als lagere school) van 2 oktober tot en met 27 april. De onkosten voor de soep zijn in de prijs verrekend. Ook als uw kind geen soep gebruikt blijven de onkosten gelijk. Water of thee kan steeds gevraagd worden.

 

Uniform lichamelijke opvoeding

 

Volgende kledingstukken kunnen op school aangekocht worden.

  • turnhemd met logo
  • rode of zwart-wit gestreepte badmuts
  • voor de turnles is een zwart turnbroekje noodzakelijk.