Welkom op onze website


Nuttige documenten


Kalender


Vanaf 19/08/2019 kan u ons bereiken elke werkdag van 9 tot 12 uur.


Op vrijdag 30/8 is het opendeur van 10u tot 12u. De klaslijsten hangen dan uit en u kan kennismaken met de leerkracht van uw kind.Kalender

Gepubliceerd: dinsdag 20 augustus 2019

In de kalender op de website vindt u de data (cfr infobrochure/nieuwsbrieven/...)

- van de schoolvrije dagen

- van de zwemlessen

- van de activiteiten (bosklassen, zeeklassen, schoolfeest, ….)

- van de oudercontacten

- ...

Korte naschoolse opvang - Huiswerkklas

Gepubliceerd: dinsdag 20 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Stabroek organiseert als pilootproject korte naschoolse opvang op school in de vorm van een huiswerkklas voor leerlingen van de lagere school.

Meer informatie kan u  hier terugvinden of in het schoolreglement en de infobrochure.

Algemene oudercontacten begin schooljaar

Gepubliceerd: woensdag 24 juli 2019

De algemene oudercontacten bij het begin van het schooljaar zijn op

dinsdag 3 september       om 18.30 u voor het 1ste en 2de leerjaar

                                     om 19.30 u voor het 3de en 4de leerjaar

                                     om 20.30 u voor het 5de en 6de leerjaar

donderdag 5 september   om 18.30 u voor de eendjes-, uilen- en visjesklas, ook als uw kleuter later in het schooljaar zal instappen, bent u van harte welkom

                                     om 19.00 u voor de varkentjes-, poezen- en pinguïnklas

                                     om 19.30 u voor de vlinder-, schildpad- en berenklas

Deze oudercontacten starten in de aula van de school met informatie over de schoolorganisatie en opvang.

Schoolvrije dagen - schooljaar 2019-2020

Gepubliceerd: woensdag 24 juli 2019

Vrije dagen

 • lokale vrije dag: woensdag 2 oktober
 • herfstvakantie:  maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november
 • Wapenstilstand: maandag 11 november
 • pedagogische studiedag: woensdag 27 november
 • kerstvakantie: maandag 23 december tot en met zondag 5 januari
 • lokale vrije dag: vrijdag 31 januari
 • krokusvakantie: maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart
 • paasvakantie: maandag 6 april tot en met zondag 19 april
 • Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei
 • lokale vrije dag: woensdag 20 mei
 • Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
 • pedagogische studiedag: vrijdag 29 mei
 • Pinkstermaandag: 1 juni

Verslag inspectie

Gepubliceerd: dinsdag 04 juni 2019

Zoals jullie weten, hadden we deze week de onderwijsinspectie op bezoek. Ze kwamen in alle klassen kijken naar onze werking. Ze spraken met verschillende kinderen en ouders. Ook de veiligheid en hygiëne werden grondig bekeken.

Zo kreeg de inspectie een goed beeld van onze school. Met trots kunnen we jullie dan ook melden dat we met glans geslaagd zijn. 

De inspectie vindt dat onze zorg voor én opvolging van de kinderen, ons organisatietalent, onze onderwijskwaliteit, ons leer- en leefklimaat, ... zeer goed is. Mede dankzij jullie, maar vooral de kinderen, zijn we voor een aantal onderdelen zelfs een voorbeeld voor Vlaanderen!

Het verslag van de doorlichting ligt ter inzage op het secretariaat of je kan het hier digitaal lezen. Mocht u nog vragen hebben, mag u steeds hiervoor een afspraak maken.

Onze slogan is dus niet voor niets: "De Rekke ... meer dan woordjes!"

We zijn fier om samen met jullie school te mogen en blijven maken.

 

Het rekketeam.