Korte naschoolse opvang op school

Korte naschoolse opvang op school

Het lokaal Bestuur Stabroek organiseert korte naschoolse opvang op school.  Hiervoor werd een huishoudelijk reglement opgesteld.

Huishoudelijk reglement

De dagelijkse leiding van deze korte opvang is in handen van de directeur van de school. Als leidinggevende heeft zij de leiding over het personeel en onderhoudt zij het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

De begeleiders van de naschoolse opvang kan u bereiken tijdens de opvanguren op het nummer 03 605 54 38 of 0499 36 39 98.

De korte naschoolse opvang richt zich in de eerste plaats op de leerlingen van de lagere school GBS De Rekke in de vorm van een huiswerkklas.

Deze opvang wordt georganiseerd tot 17u op maandag, dinsdag en donderdag.

Elke ouder kan ten alle tijden kiezen voor de opvang bij de Sloebertjes, ook wanneer zij hun kinderen ophalen VOOR 17u. Voor de buitenschoolse opvang bij de Sloebertjes moeten de ouders hun kinderen aanmelden via i-school !

Zowel de korte opvang op school als de opvang Sloebertjes, zijn betalend en hiervoor worden dezelfde bijdragen gehanteerd, zijnde 0,81 euro per begonnen half uur.

Begeleiding

Kinderen van de lagere school maken hun huiswerk tijdens de naschoolse opvang.

Verzekering

Het Lokaal Bestuur Stabroek heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang. Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de directeur of op het secretariaat van de school. Zij brengen de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Klachtenbehandeling

We nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleid(st)ers of de directeur. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen. Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.

Inschrijving

Bij de inschrijving in de school, zal gevraagd worden of je kind soms in de korte opvang op school zal moeten. Het is niet noodzakelijk om telkens op voorhand te melden wanneer je kindje wel of niet aanwezig zal zijn in korte opvang. Het is wel goed dat de leerkracht weet dat je kind in de opvang moet. Dit kan je in het begin van het schooljaar laten weten en je kan ten allen tijde een boodschap in de agenda/heen-en-weer schriftje schrijven of een briefje meegeven. Spreek ook altijd goed af met je kind zelf.

Wanneer is er opvang?

De korte naschoolse opvang op school wordt aangeboden op: maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag van 15u45 tot 17u00.
Tijdens schoolvakanties, facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen, … is er GEEN opvang op school.

Ophalen kinderen

De kinderen moeten ten laatste om 17u worden afgehaald. Je verwittigt ook steeds de korte opvang als je door zeer uitzonderlijke omstandigheden niet op tijd kan zijn. Wanneer dit twee keer voorvalt, mogen de kinderen enkel nog naar de lange BUITENSCHOOLSE opvang bij de Sloebertjes. De kinderen worden alleen toevertrouwd aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld bij inschrijving in de school. Je verwittigt vooraf de toezichters wanneer iemand anders je kind komt afhalen. Wanneer er in de loop van de schoolloopbaan een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind (bv. bij echtscheiding) dan moet je dit onmiddellijk melden aan de school.

OPGELET: bij het ophalen van het kind, moeten de kinderen steeds afgemeld worden. Zo weten de begeleiders altijd wie er in de opvang is en hoe lang. Wanneer deze afspraak niet wordt nageleefd kan de toegang tot de korte naschoolse opvang worden ontzegd.

Ziekte of ongeval

Wanneer een kind ziek is of betrokken is bij een ongevalletje, worden de ouders gecontacteerd.

Medicatie

De begeleiders van de opvang geven NOOIT medicatie aan de kinderen.

Fiscaal Attest

De school verbindt zich ertoe om jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X