Leerkrachten Lagere School

Leerkrachten Lagere School

1Ajuf Liesbet V.
1Bjuf Natasja
1Cjuf Liessa
2Ajuf Ellen
2Bjuf Gerdje
2Cjuf Evelien
3Ajuf Dany
3Bjuf Kristine
juf Lies
4Ameester Rik
4Bjuf Ivy
4Cmeester Gino
5Ameester Matthias
5Bjuf Liesbeth Cl.
5Cmeester Axel
6Ameester Sven
6Bjuf Charlotte
L.O.meester David
meester Foeke
L.O. zwemmenmeester David

Bij co-teaching werken twee of meerdere leerkrachten, zorgondersteuners en externen samen als gelijkwaardige partners om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. Dit kan in de vorm van pré-teaching, Kangoeroewerking, gedifferentieerd werken,…

Bijzondere leermeesters

R.K.G.juf Linda
N.C.Z.juf Gerda

juf Sara
Islamjuf Mlaid
Orthodoxe godsdienst
nl_BEDutch
nl_BEDutch
X