Milieu

Milieu op school

Wat is MOS?

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School.
MOS is een  milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

We werken rond verschillende thema’s: Afval, energie, natuur, mobiliteit en water.

Het MOS-Logo

MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Wij hebben onze drie logo’s reeds behaald, maar hier stopt het natuurlijk niet. Wij blijven verder proberen om te groeien als een echte MOS–school!

Waarom MOS?

Een school die in het MOS-project stapt:

  • maakt kinderen, jongeren en volwassenen milieubewuster

  • werkt leergebied-, vak- en klasoverschrijdend

  • biedt leerlingen en leerkrachten de kans om op een andere manier samen te werken

  • biedt educatieve acties met de klas, met de school en daarbuiten

  • zet koude kennis om in enthousiasmerende leerprojecten

  • maakt de school milieuvriendelijker

Een MOS-school boekt milieuwinst

“Onze school moet milieubewuster en milieuvriendelijker worden.” Dat is de doelstelling van elke MOS-school. Jongeren en kinderen vinden dat het milieu een belangrijke prioriteit blijft om aan te werken. Alleen is niet altijd duidelijk hoe. Daarom is er MOS. Het is een educatief milieuzorgproject voor de hele school, op maat van de school.

Een MOS-school boekt educatieve winst

Milieuzorg Op School is niet een project dat de werk- en tijdsdruk op de school doet toenemen. Het is niet iets dat er “weer eens bovenop komt”. Integendeel, een school die in het project stapt, werkt aan vele eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar ook aan waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid, burgerzin …

MOS maakt je school AVONTUURLIJK

MOS maakt je school GEZELLIG

MOS maakt je school GEZOND

MOS maakt je school PRIJSBEWUST

MOS realiseert ontwikkelingsdoelen of eindtermen

Wie in MOS stapt realiseert (vakoverschrijdende) eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen. In het basisonderwijs integreert MOS de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in alle themabundels (afvalpreventie, water, mobiliteit, natuur op school, energie). Met MOS gaan leerlingen spelenderwijs aan de slag in de klas, in de school en in de omgeving. Ze leren plannen, samenwerken, overleggen en werken zo tegelijkertijd aan de eindtermen Nederlands, wiskunde, sociale vaardigheden, leren leren, wereldoriëntatie, ICT, …

Onze Acties

Afvalarme school

Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt. De grijze bak is ingevoerd. De vervuiler betaalt. Wij willen onze kinderen van jongs af aan leren te sorteren of nog beter, hoe afval te voorkomen. De boterhammetjes blijven vers en gezond, ook zonder extra papiertje errond. Geef daarom uw kinderen een brooddoos mee, zilverpapier gebruiken we niet op onze school. Ook koeken kunnen wel voor een poosje in een koekendoosje. Koekjes zitten tegenwoordig apart verpakt. Koop liever koekjes in een groot pak. Dat bespaart plek in uw grijze container, maar dat bespaart ook in uw portemonnee!

STRAPdag

Naar jaarlijkse gewoonte stappen of trappen op vrijdag 21 september weer duizenden kinderen en (groot)ouders naar school. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt voor meer veiligheid op de schoolroute en aan de schoolpoort. De STRAPdag stimuleert kinderen en ouders om zich op een duurzame wijze te verplaatsen. Kinderen vinden het leuk en het is bovendien goed voor het milieu en de gezondheid. De leerlingen leren het campagnelied met het bijhorende dansje.

Tuintjes

Wij hebben tuintjes met kruiden en bloemen. De leerlingen staan in voor de verzorging van de tuintjes.

Drinkbussen in de kijker

Brikjes werden al enkele jaren geleden geweerd uit de school. De kinderen drinken nu uit flesjes die ze kunnen hervullen. Om lekken te vermijden, raden wij flesjes aan met sportdop. Flesjes water die gekocht worden in de winkel kunnen ook enkele malen hervuld worden. Spoel ze wel af en toe goed uit. Helaas gaan deze flesjes niet zo lang mee. Deze gaan kapot, belanden in een hoekje op de speelplaats en beginnen hun eigen leven te leiden als stukje afval. Daarom vragen wij u om alle flesjes steeds te voorzien van naam. Om PMD te vermijden op school, raden wij aan om een duurzame drinkfles te kopen. Voorzie ook op deze fles steeds de naam van uw kind.

Dikketruiendag

Als we de verwarming één graadje lager zetten, besparen we tonnen CO². Als uw kind zich kleedt naar het weer, voelt het er bovendien niets van. Ook thuis kan u de test doen. Eén graadje lager bespaart bovendien al in uw portemonnee!

MOS-ontbijt

We starten de dag met een gezond, afvalarm ontbijt. We zorgen voor lokale producten en seizoensgebonden fruit. Daarna gaat elke klas aan de slag om onze school te vergroenen. We onderhouden de tuintjes, bouwen insectenhotels, houden opruimacties in de buurt, …

SAM de verkeersslang

We dagen iedereen uit om op een milieubewuste manier naar school te komen. Spreek onderling af om te carpoolen, fietspoolen of schakel wandelouders in . Samen naar school stappen is veiliger én leuker. Woont u toch te ver van school? Waarom probeert u niet eens het openbaar vervoer?

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X