Oudercomité

Het oudercomité

Het oudercomité is een feitelijke vereniging en heeft als doel zich in te zetten ten bate van het welbevinden van al de kinderen van onze school.

Het wenst dit doel te bereiken door onder andere:

  • Activiteiten te organiseren waarbij de opbrengst ten gunste van de school wordt aangewend door bij te dragen aan kosten verbonden aan activiteiten voor leerlingen en ouders georganiseerd samen met de school of door bij te dragen aan de verfraaiing van de school;

  • Activiteiten te organiseren voor ouders, kinderen en schoolteam om de verbinding te versterken

  • Activiteiten voor de kinderen te organiseren (of financieel te ondersteunen) op sportief, creatief en cultureel vlak.

Het nastreven van deze doelen geschiedt steeds in loyale en onderlinge afspraak tussen ouders, rekketeam en schoolbestuur. De samenwerking met het schoolbestuur werd vastgelegd in een afsprakennota en intern is er een huishoudelijk reglement.

Iedere ouder met een kind op onze school kan lid worden van het oudercomité. Ouders die lid willen worden melden zich aan bij het oudercomité. Dit kan door een briefje af te geven op het secretariaat, iemand van het oudercomité aan te spreken of een mailtje te sturen naar het mailadres.

Elke ouder maakt deel uit van de vereniging van ouders verbonden aan de school, maar is daarom nog niet “lid van” het oudercomité.

Samen maken we school.

Sfeerbeelden van activiteiten

Contacteer

Gelieve te bewijzen dat u een mens bent door item te selecteren: Trekker.


nl_BEDutch
nl_BEDutch
X