Parkeeractie rond de school

04 okt

De voorbije weken werkte jullie zoon/dochter in de klas rond parkeren, u ontving ook een parkeerschijf om te kunnen ondervinden wat voor type parkeerder u bent.

We willen u dan ook bedanken in naam van de directie, zorg, leerkrachten, maar vooral in naam van uw eigen kind(eren) om hier bewust aan deel te nemen. 
 
Wij geven u graag een pluim om correct te parkeren rondom onze school.
 
Graag willen we dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de parkeerplaatsen aan de Blokwegvelden nog eens even te promoten. U kunt uw zoon of dochter hier op een veilige en rustige manier ophalen, zonder u zorgen te moeten maken over voldoende parkeerplaats. 
 
Mogen wij u erop attent maken dat de politie ook hun mobiliserende rol de voorbije weken gaat omzetten en zal komen controleren, en verbaliseren waar nodig. Nadien volgen op geregelde tijdstippen ook nog steekproeven.
 
Daarom hopen wij dan ook, dat u allemaal uw mooiste pluimen laat zien als parkeerpauw.

Samen gaan we voor een verkeersveilige omgeving rond de school.
 
 
Het rekketeam