Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan dat de bevordering van de onderlinge samenwerking tussen schoolbestuur, personeel en ouders beoogt.
De schoolraad wordt verkozen en vergadert in de gemeentelijke basisschool “De Rekke” te Hoevenen minimaal driemaal per jaar.

Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een geleding van ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap met telkens vier vertegenwoordigers.

De voorzitter bepaalt de agendapunten, maar de leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

voorzitterVeerle Moons (ouderraad)
secretariste bepalen
voor het schoolbestuurRik Frans (Burgemeester)
Veerle Nonneman (schepen van Onderwijs)
directeurInge Coeckelbergs
voor de leerkrachtenAxel Caron
Rik Dewel
Sophie Waleffe
Saskia Vander Mast
voor de oudersInge van Gelder (ouderraad)
Geert Eyckmans (ouderraad)
voor de lokale gemeenschapLief Ipermans
Leo Geeraerts
Axel Lynen
Christel Pauwels
.

Contacteer

Gelieve te bewijzen dat u een mens bent door item te selecteren: Sleutel.


nl_BEDutch
nl_BEDutch
X