Schooluitbreiding GBS De Rekke

17 jul

Enkele jaren geleden kocht de gemeente Stabroek extra grond voor de uitbreiding van basisschool De Rekke. Het gaat om een uitbreiding van 8.000 vierkante meter waarvan er 2.000 bebouwd worden. Dat is meer dan een verdubbeling van de huidige oppervlakte. De nieuwbouw komt naast de bestaande lagere school en zal de kleuterschool herbergen. De huidige refter wordt volledig afgebroken. Tijdens de werken voorziet aannemer Van Roey een veilige scheiding tussen de school en de werf. De afbraakwerken starten 2 augustus 2021.

De nieuwe vleugel krijgt zeven kleuterklassen, een ontvangstlokaal, een refter met een keuken, een speelgang, wc’s en een EHBO-lokaal. Het gebouw met de klassen bestaat uit een betonnen plint met houttextuur. Daarbovenop komen een turnzaal, een danszaal, kleedkamers met douches en enkele bergruimtes. De bovenverdieping zal vlot bereikbaar zijn via een trap en een lift. De lokale turnverenigingen zullen deze moderne infrastructuur kunnen gebruiken zowel tijdens als na de schooluren.

Dat De Rekke een groene school wil zijn, bewijzen de weloverwogen keuzes die de bouwheer maakte. Zo komt er 6 000 vierkante meter buitenruimte waar kinderen naar hartenlust zullen kunnen ravotten. Ook het verbindingswegje tussen de parking en de sporthal blijft behouden. Op die manier kunnen ook voetgangers en fietsers de school veilig bereiken.

Verdringingsventilatie en vloerwarming zullen de luchtkwaliteit en het klimaat binnen waarborgen. Voor de verwarming wordt een warmtepomp water-water gekoppeld aan een BEO veld. Verder worden ook zonnepanelen en een groendak voorzien. De sporthal krijgt een volledige houten gevelbekleding in thermowood. Thermowood is thermisch behandeld hout dat geen onderhoud nodig heeft. Een bewuste, duurzame keuze. Voor de dakleggers van de sporthal, koos de bouwheer voor Kielsteg, een innovatief houtbouwelement dat erkend is als milieuvriendelijk bouwmateriaal.

Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 5.5 miljoen euro vast. De afbraak start op 2 augustus 2021. Het volledige bouwproject zal worden opgeleverd in het najaar van 2022. Dankzij deze nieuwbouw zal de school ook in de komende jaren kunnen blijven groeien.