Realisaties

Schoolrekening

De kosten van de zeeklassen en bosklassen kunnen gespreid worden. Ouders kunnen vrijblijvend inschrijven op het spaarplan.
Ook kunnen ouders sinds schooljaar 2022-2023 ervoor kiezen om de schoolrekening te betalen via domiciliëring.

Fruit op school

Sinds schooljaar 2021-2022 biedt de ouderwerking (bijna) iedere week fruit op school aan. Hiervoor slaan de ouderraad en het oudercomité de handen in elkaar. De ouderraad vraagt Vlaams-Europese subsidies aan via Oog voor Lekkers . Zo krijgen de leerlingen 20 weken een gratis portie fruit.
De overige weken worden gesponsord door het oudercomité. 

Bebat

Via Bebat zijn we batterijen gaan inzamelen. We doen mee aan het spaarprogramma waarmee we sport- en spelmateriaal kunnen aankopen. 

De school beschikt over 2 inzameltonnen. Er staat een ton in de gang van het secretariaat en directie en er staat een ton aan ter hoogte van de refter - einde gang kleuterschool.

Schooljaar 2021-2022 zamelden we 359 kilo in.
Schooljaar 2022-2023 zamelden we 699 kilo in.

Meer informatie over dit project kan je hier terugvinden.

Dankzij jullie hebben we volgend sport- en spelmateriaal kunnen aanschaffen:

Verkeer

Een veilige schoolomgeving vinden we zeer belangrijk. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad worden er suggesties gedaan voor een veiligere schoolomgeving. De directie neemt onze suggesties mee naar de bevoegde instanties en houdt ons op de hoogte van de haalbaarheid.

Zo werden er onder andere rood witte blokken geplaatst voor een veiligere doorgang naar de kleuterschool.

Ook werd er in schooljaar 2021-2022 een schoolpoortquiz over verkeer. Ouders konden punten scoren voor de klas(sen) van hun kind(eren). De kinderen werden beloond. Over dit initiatief heeft KOOGO een praktijkvoorbeeld geschreven over onze quiz. Lees het artikel hier.