Leden van de ouderraad

Wij zijn nog op zoek naar 5 enthousiaste ouders om ons team te versterken.

Voorzitter Inge van Gelder
Secretaris Talja De Cock
Andere leden Veerle Moons 
Geert Eyckmans
Tim Janssens
Faranak Fatahi
X (afgevaardigde oudercomité)