Wat is een ouderraad?

De ouderraad is een officieel orgaan en werd voor de eerste keer opgericht januari 2021.

Doel

Een brug vormen tussen school en ouders.
Samen school maken !

De ouderraad vergadert om de 2 maanden en sneller als er een item is dat vlugger behandeld moet worden. Deze vergaderingen gaan door in de school of digitaal als dit gewenst is.

Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid. De directie geeft kennis van nieuwe initiatieven en informeert de ouderraad. Persoonlijke zaken horen niet thuis op deze vergaderingen.

De raad bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en maximum nog 10 leden. Agendapunten worden door de voorzitter op het agenda geplaatst. Leden kunnen steeds schriftelijk agendapunten aanbrengen in functie van het participatiedecreet.

De ouderraad werkt volgens het huishoudelijk reglement dat werd opgesteld door de leden en goedgekeurd door de gemeenteraad. U kan het huishoudelijk reglement hier nalezen.