03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

CLB

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het Provinciaal CLB – Antwerpen, Markgravelei 86, 2018 Antwerpen, Tel: 03/241.05.00.

De CLB-medewerkers voor onze school zijn:

Het CLB behoort tot het provinciaal net.

Dit centrum helpt uw kind in zijn ontplooiing en ondersteunt de school en de ouders. Dit kan op op verschillende manieren gebeuren o.a.: via gesprekken, via onderzoeken, door het geven of opzoeken van informatie, via verwijzingen naar andere instanties, etc.

Het CLB kan gecontacteerd worden voor:

De ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met het CLB of een afspraak maken via de school met het CLB.
Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren.
De ouders kunnen daartoe het nodige formulier aanvragen bij de directeur
Meer informatie over het Provinciaal CLB Antwerpen kan je terugvinden op hun website:  website CLB

Leerlingen­begeleiding

Het provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wil dat leerlingen en studenten zich goed voelen op school, zowel mentaal, lichamelijk als emotioneel.
Daarom kunnen jullie, je ouders of je school bij ons terecht met vragen over leren en studeren, je schoolloopbaan, je gezondheid of of over hoe jij je voelt. Via je school of een rechtstreekse afspraak. Openingsuren – dagelijks bereikbaar vanaf 9 u tot 16.30 uur.

CLB-chat op afspraak – open tot 21.00 uur.
Omdat we vooral dicht bij jou willen staan, kun je ook chatten met ons, van maandag tot donderdag in het  online CLB-bureau! Volledig anoniem chat je dan met een van de vier CLB-medewerkers die dan tussen 17 en 21u voor je klaar zitten. Op woensdag kan dit al vanaf 14u. Wil je toch liever met een CLB-medewerker “in real life” spreken, dan kun je nog steeds tijdens de kantooruren terecht op bij een CLB-medewerker van je school, of op afspraak buiten de kantooruren.