03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Huiswerkklas

Het gemeentebestuur Stabroek organiseert korte naschoolse opvang op school. Hiervoor werd een huishoudelijk reglement opgesteld.

Korte naschoolse opvang op school in functie van huiswerkklas

Korte naschoolse opvang wordt georganiseerd voor leerlingen vanaf het 2de leerjaar in functie van het maken van huiswerk. Dit huiswerk moeten de kinderen zelfstandig maken. Deze opvang wordt georganiseerd tot 16u45 op maandag, dinsdag en donderdag. Hiervoor wordt maandelijks een kalender vastgelegd.

Zowel de korte opvang op school als de opvang Ferm kinderopvang BKO De Sloebertjes, zijn betalend en hiervoor worden dezelfde bijdragen gehanteerd, zijnde 1,08 euro per begonnen half uur.
De ouders gegeven aan de klasleerkracht door wanneer hun kind naar de huiswerkklas moet.
Tijdens schoolvakanties, facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen, … is er GEEN opvang op school.

De school verbindt zich ertoe om jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

Verzekering

Het gemeentebestuur heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang. Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de directeur of op het secretariaat van de school. Zij brengen de verzekeringsinstelling op de hoogte.