03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Co-teachend werken in GBS De Rekke

Sinds 3 jaar hebben wij ons toegelegd op een nieuwe werkvorm in het onderwijs: co-teaching. Door deze werkvorm toe te passen ontdekten we de vele voordelen die dit met zich meebracht. We openden onze klasdeuren en deelden onze ervaringen, talenten en expertise met elkaar. Zo ontdekten we dat het enorm waardevol is nauw met elkaar samen te werken. Samen kleuters observeren, samen praten over kleuters en hun specifieke noden zorgt ervoor dat we hen beter en individueler kunnen begeleiden. Aangepast aan de leeftijd van de kleuters passen we verschillende vormen van co-teaching toe.

Werking