03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Kagan

Coöperatief leren is een onderwijsregeling die verwijst naar kleine, heterogene groepen leerlingen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

De leerlingen werken samen om te leren en zijn verantwoordelijk voor het leren van hun teamgenoten en die van henzelf.  Alles draait om betrokkenheid.Iedereen is evenwaardig binnen het team en binnen de klas.

De vier principes van coöperatief leren:


G Gelijke deelname Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers.  
I Positieve wederzijdse afhankelijkheid Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten. 
P Positieve wederzijdse afhankelijkheid Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. 
S Simultane interactie Er vindt op éénzelfde moment actie plaats door zoveel mogelijk leerlingen tegelijkertijd.  

Deze werking heeft voordelen voor iedereen.
Enkele voorbeelden: 

Voor de leerkracht:
Meer tijd voor observatie, differentiatie en het bieden van zorg.

Voor de leerlingen:
Cognitieve en sociale vaardigheden worden op hetzelfde moment aangeleerd en getraind.
Het gevarieerde aanbod zorgt ervoor dat er steeds voor elk wat wils tussen zit.
(praten, bewegen, doen,…) 

Het leren met en van elkaar primeert, maar zal nooit ten koste gaan van de individuele leerkansen maar Samen Sterk!