03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan dat de bevordering van de onderlinge samenwerking tussen schoolbestuur, personeel en ouders beoogt.
De schoolraad wordt verkozen en vergadert in de gemeentelijke basisschool “De Rekke” te Hoevenen minimaal driemaal per jaar.

Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een geleding van ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap met telkens vier vertegenwoordigers.

De voorzitter bepaalt de agendapunten, maar de leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

Voorzitter Veerle Moons  (Ouderraad)
Secretaris (te bepalen)
Voor het schoolbestuur Rik Frans
Veerle Nonneman
(Burgemeester)
(Schepen van onderwijs)
Directeur Inge Coeckelbergs
Vvoor de leerkrachten Axel Caron
Rik Dewel
Sophie Waleffe
Saskia Vander Mast
Voor de ouders Inge van Gelder 
Geert Eyckmans
(Ouderraad)
(Ouderraad)
Voor de lokale gemeenschap Lief Ipermans
Leo Geeraerts
Axel Lynen
Christel Pauwels