03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Onze Sportvisie in een notendop

Als school organiseren wij niet alleen gezonde en plezierige sportbeleving op school maar zetten we ook in op belangrijke normen en waarden zoals fair play, respect naar elkaar toe en veiligheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat er op een fijne manier gesport kan worden als we ook oog hebben voor die belangrijke normen en waarden.  

Niet enkel sporten tijdens de uren lichamelijke opvoeding !

Onze sportvisie houdt ook in dat de kinderen niet enkel tijdens de lessen lichamelijke opvoeding met bewegen bezig zijn.

Iedere maand voorzien we ‘het spel van de maand’ in de lagere school. Dit spel kunnen de leerlingen zelfstandig opstarten bij wijze van opwarming bij het begin van de les, zo is er geen sprake van inactieve wachttijd. We maken dit spel zo toegankelijk mogelijk voor alle leerjaren zodat dit ook eenvoudig tijdens de speeltijd gespeeld kan worden.  

Ook de klasleerkrachten zetten in op beweging. Zij voorzien meerdere keren per dag een bewegingstussendoortje.

Tijdens de middagspeeltijd wordt ‘middagsport’ aangeboden. Dit kan gaan van een vrijblijvend loopje tot een vriendelijke competitie.

Buiten de schooluren bestaat de mogelijk om deel te nemen aan activiteiten aangeboden door MOEV en de gemeentelijke sportdienst, vb. de veldloop.