03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Schoolbestuur

Lokaal Bestuur Stabroek
Dienst onderwijs
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek

www.stabroek.be


Tel (03) 568 80 80

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Onze inrichtende macht is de gemeenteraad van de gemeente Stabroek.
Als uitvoerend bestuur is het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld.

Schepen van onderwijs: Veerle Nonneman – veerle.nonneman@stabroek.be

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de huidige onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. Met andere woorden: zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor het goede verloop van het onderwijs en draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid.