03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Dagindeling lagere school

Uurregeling

8:15 uur

De schoolpoort wordt geopend.

8:30 uur

De lessen beginnen.
Zorg ervoor dat uw kind tijdig op school is!


10:15 uur

Speeltijd
De leerlingen mogen hun drankje uitdrinken en eventueel een droge koek of een stuk fruit opeten.

12:10 uur

Middagpauze13:15 uur

De schoolpoort wordt geopend.
Op zwemdagen begint de school om 13.15 uur.
Alle kinderen die niet blijven ineten komen tegen dit uur naar de school.

13:30 uur

Einde van de middagspeeltijd.
Zorg ervoor dat uw kind tijdig op school is!

14:25 uur

Speeltijd

15:30 uur

Einde schooldag.
Het eerste belsignaal is voor de kinderen het teken om zich klaar te maken om naar de rijen te gaan.

Bij het tweede belsignaal komen de leerlingen naar buiten en gaan in een rij staan.

De leerlingen die afgehaald worden, vormen een rij. Leerlingen die niet afgehaald worden, alsook fietsers, vormen een aparte rij. Alle rijen worden door leerkrachten begeleid.

Sport op school

Elke school wordt gestimuleerd om een zo breed mogelijke waaier van basismogelijkheden aan te bieden in schoolverband aan zoveel mogelijk leerlingen. Belangrijk is hier het engagement en vrijwilligerswerk. Zij zijn immers de drijvende kracht van deze actie. Zonder schoolsportgezinde kinderen en ouders kan deze actie niet slagen.