03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Onze kijk op huiswerk

  • Doelen die we als school vooropstellen om met huiswerk te bereiken 
  • Werkwijze van onze school 
  • Samenwerking ouders- leerling-leerkracht 

De graadmeters

Huiswerk zit goed als:

Samen-werken 

We verwachten niet dat ouders de leerkrachten zijn. Huiswerk is nooit iets 'nieuws'. Het is het inoefenen van reeds geziene leerstof. Er zijn af en toe uitzonderingen: je kind was ziek en heeft de leerstof niet helemaal begrepen. Dan kan je zeker even helpen. Maar vergeet niet dat de klasleerkracht steeds klaar staat om te helpen!

Opbouw zelfstandig werken en plannen vanaf het vierde leerjaar

Leerlingen krijgen huiswerkopgaves voor de hele week. Ze leren zo, stap voor stap, om het huiswerk te plannen. Dankzij de verschillende tussenstappen kunnen de leerlingen in het zesde leerjaar zelfstandig huiswerk en studeermomenten inplannen. We kiezen er als school voor om in de hogere leerjaren, ook een weekend in de planning te zetten. Dit is niet verplicht, maar na een bevraging merkten we dat dit in veel gezinnen de druk zou verlichten. Zo krijgt iedereen de kans om huiswerk en gezinsleven goed te combineren.