03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Pedagogisch project

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Het schoolbestuur is het Lokaal Bestuur Stabroek.

  • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
  • De vrije keuze van de cursus, godsdienst of niet-confessionele zedenleer, is gewaarborgd.
  • Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden, past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het Lokaal Bestuur Stabroek in een door haar erkend pedagogisch project.
  • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren).
  • Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de huidige onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het Lokaal Bestuur Stabroek, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.