03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Kangoeroeklas

Onze school heeft een kangoeroeklas. We organiseren deze klas als extra uitdaging voor goede rekenaars vanaf het derde leerjaar. Kinderen worden hiervoor door de klasleerkracht geselecteerd. Soms is dit een verplichte uitdaging.

In de kangoeroeklas lossen de kinderen verschillende puzzels en opdrachten op. Er worden vooral oplossingsstrategieën besproken. Sommige oefeningen mogen nadien thuis of in de klas verder opgelost worden.

Elk jaar vindt er in maart een internationale wiskundewedstrijd plaats: de kangoeroewedstrijd. Deze wedstrijd is niet bedoeld om extra stress te creëren, wel om wiskunde op een plezante wijze te promoten. Zoals bv. met smartgames, puzzels, vraagstukjes, …

Alvorens te mogen deelnemen aan de wedstrijd wordt er op onze school een oefenwedstrijd gehouden. Op basis van de behaalde resultaten worden de kinderen dan toegelaten tot de echte wedstrijd. Die wedstrijd gaat door tijdens de schooluren. Enkele weken later volgt dan de officiële uitslag. Ondertussen genieten de kinderen en leerkrachten verder van uitdagende oefenmomenten…

Wiskunde leuk? Reken maar!