03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Dagindeling kleuterschool

Drank op school

Kinderen mogen altijd water drinken.
Tijdens de middag zijn water en thee te verkrijgen.

Blijven eten op school

Uw kind kan ‘s middags op school blijven eten in de refter. Het brengt hiervoor zijn/haar boterhammen mee. Drinken dient men zelf meebrengen of men kan kiezen voor water of thee op school. Onkosten voor ineten: € 0,81 per dag. Elk kind krijgt een beker soep (zowel kleuters als lagere school) van 2 oktober tot en met 27 april. De onkosten voor de soep zijn in de prijs verrekend. Ook als uw kind geen soep gebruikt blijven de onkosten gelijk. Water of thee kan steeds gevraagd worden..

Overgang kleuterschool naar lagere school

In de loop van het tweede semester worden er verschillende activiteiten gepland. Zo leren de kinderen de omgeving en de leerkrachten kennen zodat voor hen de stap minder groot wordt op 1 september. In het kader van deze ‘grote stap’ wordt er ook een informatieavond georganiseerd voor de ouders.