03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap:   StaKaBra . Vanuit deze scholengemeenschap worden op directieniveau gezamenlijke beslissingen genomen aangaande het beleid.
StaKaBra staat voor Stabroek – Kapellen – Brasschaat.
In onze scholengemeenschap zijn gemeentelijke basisscholen opgenomen uit deze drie gemeenten: