03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Leerkrachten lagere school

1A Juf Liesbet V.
1B Juf Liessa
1C juf Marie
2A Juf Evelien
2B Juf Gerdje
3A Juf Dany
3B Juf Lies V.A.
4A Meester Rik
4B Meester Gino
5 Meester Mattias
Juf Liesbeth C.
Meester Axel
6A Meester Sven
6B Juf Charlotte
6de leerjaar Co-teacher juf Ivy
L.O. Meester David
Meester Foeke

Bij co-teaching werken twee of meerdere leerkrachten, zorgondersteuners en externen samen als gelijkwaardige partners om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. Dit kan in de vorm van pré-teaching, Kangoeroewerking, gedifferentieerd werken,…

Bijzondere leermeesters

R.K.G. meester Frank
N.C.Z. Juf Gerda
Juf Wendy
Islam Juf Mlaid