03 665 35 44

  gbsderekke@stabroek.be

Het SAM-ploegje

SAM = Samen school maken

De leden van het SAM-ploegje worden via verkiezingen aangesteld. Deze “verkiezingen” organiseren we klasintern. Vanaf het 3de leerjaar zit er 1 kind per klas in het SAM-ploegje. Zij vergaderen een aantal keer per jaar (afhankelijk van de noodzaak en de vraag). Leerlingen van de kleuterschool, het 1ste en het 2de leerjaar mogen ideetjes aanbrengen.

De leden zijn te contacteren via de klas en de leerkrachten levensbeschouwing.

Hoe werkt het SAM-ploegje?

Op de leerlingenraad worden voorstellen van de kinderen voor de goede werking van de school besproken.
Deze voorstellen worden eerst in de klas besproken.
Voorstellen die niet eerst door de klas zijn goedgekeurd worden niet besproken.

Als de meerderheid van de klas deze voorstellen goedkeurt, worden deze door de vertegenwoordiger van de klas besproken met het SAM-ploegje.

Als de meerderheid van het SAM-ploegje deze voorstellen goedkeurt, neemt de directeur ze op in het verslag en worden ze voorgelegd op de personeelsvergadering. Indien nodig worden er aan deze voorstellen acties gekoppeld en uitgewerkt/opgevolgd door het SAM-ploegje.

Een afvaardiging van leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van onze school participeren ook aan de kindergemeenteraad.